Demokratikleşme paketi


 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘bir basamak’ olarak ifade ettiği ‘demokratikleşme’ paketini açıkladı. Pakette temel bir hak olan anadilde eğitim ‘özel okullara’ indirgendi. Mevcut tutukluluk süreleri, köye dönüşler, koruculuğun kaldırılması gibi Kürtlerin gündeminde olan birçok başlık pakette yer almadı. Demokratikleşme önündeki engellerin başında gelen TMK ve TCK ile ilgili de pakette bir şey yok.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

İşte demokratikleşme paketi

  beklendiği gibi bugün “demokratikleşme” paketini açıkladı. “Bu paket bir basamaktır, çok önemli bir safhadır” diyen Erdoğan  “Bu paket bir müzakerenin, bir pazarlığın eseri asla değildir” diye ekledi.

Demokratik hak ve özgürlükler müzakerenin pazarlığın, dayatmanın konusu olamayacağının altını çizen Erdoğan, paketin çözümler itibariyle “sürprizlerden ibaret olduğunu” ancak sorunların hiçbirinin sürpriz olmadığını belirtti.  Erdoğan, “Bu topraklar üzerinde, ay yıldızlı bayrağımız altında (…), biz beraberiz, kardeşiz ve birlikte Türkiye’yiz” dedi.

SEÇİM BARAJI KALKMIYOR, DAR BÖLGE ÖNERİSİ

Erdoğan paket açıklanmadan önce yansıyan ve AKP’nin daha fazla milletvekili çıkarmak için getireceği tartışılan dar bölge önerisini açıkladı. Seçim sisteminin değişmesi gerektiğini ifade ederek 3 öneri yaptıklarını söyledi.

“Yeni seçim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda biz üç farklı alternatifi tartışmaya açıyoruz. Yüzde 10 barajıyla devam edebiliriz. İki, barajı yüzde 5’e çekip, beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemi. Üçüncü olarak da ülke barajını tamamen kaldırarak, dar bölge seçim sistemini getirebiliriz” dedi.

PARTİLERE YARDIM

Erdoğan’ın siyasi partiler konusundaki ikinci maddesi devlet yardımı kapsamının genişletilmesi oldu.  Devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı, yüzde 3’e çekildiğini söyledi.

Ayrıca “Siyasi partilerin teşkilatlanmalarına da kolaylık getiriyoruz. 20. Maddeyi değiştirip, ilçede teşkilatlanmak için beldede teşkilat kurma şartını kaldırıyoruz” dedi. Siyasi partilere üyelikteki engellerle ilgili de 11. Maddede değişikliğe gidileceğini belirtti.

EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ KEŞFETTİ!

Erdoğan BDP’nin genel başkanlıktan il, ilçe başkanlıklarına kadar yıllardır uyguladığı eşbaşkanlık sistemini pakette bir başlık olarak duyurdu. Ve seçim kanununun 15. Maddesine yapılan ekle eşbaşkanlığın yasalaşacağını açıkladı.

FARKLI DİL VE LEHÇELERDE PROPAGANDA

Erdoğan Kürtçe propagandaya ilişkin “Siyasi partiler kanunundan yapacağımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı getiriyoruz. Türkçe’nin yanında farklı dillerin kullanabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ön seçimlerde de getiriyoruz. Kısıtlayıcı hükmü kaldırıyor, ön seçimlerde de farklı dille propaganda imkanını sağlıyoruz” ifadesinde bulundu.

ANADİLDE EĞİTİME “ÖZEL OKUL” SINIRLAMASI

Kürtlerin anadilde eğitim yönündeki taleplerine karşılık da paketten “özel eğitim” çıktı. Erdoğan, “Yapacağımız yasal değişikliklerle, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. 2923 sayılı kanun ile düzenlenmiştir, bu kanuna yapacağımız ek ile farklı dil ve lehçelerde özel eğitim kurumu açılabilecek. Dil ve lehçeler bakanlar kurulunda tespit edilecek” dedi.

BİLİNMEYEN DİLDEN BELİRLİ HARFLER!

Erdoğan Kürtçe alfabedeki “Q, X, W” harflerinin kullanımına yasakların da kalktığını “belirli harfler” ifadesini kullanarak açıkladı. “TCK’da belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz” iddiasında bulundu.

KÖY VE ŞEHİR İSİMLERİ

Erdoğan yerleşim yerlerinin Türkçe dışındaki isimlerinin yeniden alınabilmesi için de yasal düzenlemelerin önünü açacaklarını söyledi.

TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKI

Erdoğan toplantı ve gösteri hakkı ile ilgili de şunları söyledi:

“2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz. Mülki amir, ilgili STK’ların görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. Sürelerini de uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat sonraya kadar süren toplantılar, güneş batmadan dağılacak şekilde, kapalı yerlerde saat 24:00’e kadar yapacak. Hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Artık düzenleme kurulları tarafından yerine getirilecek. Kurul, toplantının amacına çıktığını gördüğü durumda dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek, gösteri ve yürüyüş kanuna aykırı hale gelirse, gösterinin sona erdiğini ifade edecek. Düzenleme kurulu bunu yerine getirmezse, o mahallin en büyük mülki amiri kararı verecektir.”

ALEVİLERİN TALEPLERİ YOK SAYILDI

Pakette Alevilerin taleplerine dair de herhangi bir madde yer almadı.

Erdoğan’ın dile getirdiği tek şey, “Nevşehir Üniversitesi’nin isminin Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi” oldu.

NEFRET SUÇLARI

Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan nefret suçları ile ilgili de düzenleme olduğunu belirterek, “Yeni süreçte nefret ayrımcılık yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin biçimde mücadele etmeye başlıyoruz. Belirli suçların cezalarını daha da artıyoruz. Belirli suçlar, kişinin dili ırkı rengi cinsiyeti engelliliği siyasi düşüncesi dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse cezası daha da ağırlaşacak. Kişinin belli haklarını kullanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Bu sebeple işlenen suçun cezasını bir yıldan üç yıla kadar artırıyoruz” dedi. Erdoğan ayrıca “Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu”nun kurulacağını açıkladı.

CEMAATLER İÇİN YARDIM TOPLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ!

Pakette dikkat çeken bir başlık ise “yardım toplama” ile ilgili başlık oldu. Erdoğan, “Yardım toplamadaki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yardım toplama konusunda sınırlama altına alınmıştı. Kurban derisi fitre ve zekat konusunda THK’ya yetki verilmişti. Aslında anayasa aykırı bir durum oluşturulmuştu. Şimdi yasal olarak da bu yanlış uygulamaya son veriyoruz. Vatandaşımız yardımını istediği yere verebilecek” dedi.

“ANDIMIZ” KALDIRILDI

Erdoğan paketin ikinci kısmında idari düzenleme gerektiren reformları ise şöyle sıraladı:

-Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kadın ve erkeler için kısıtlayıcı hükümler kaldırılıyor. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. TSK mensuplarını, emniyet mensuplarını, hakim ve savcıları ayrı tutuyoruz.

-İlköğretim kurumlarındaki ‘Andımız ‘uygulamasını kaldırıyoruz.İlkokullarda bu uygulamaya son veriyoruz.

-Mor Gabriel manastırı vakfa iade ediliyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca en büyük hassasiyeti hükümetimiz gösterdi. Bu kapsamda 250’den fazla iade yaptık.

-Roman enstitüsü kuracağız. İlgili bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını tamamlayacaklar. Barınma noktasında Roman vatandaşlarımız için TOKİ ile Roman konutları yapmaya başladık.